top of page

Therapie voor volwassenen

Therapie kin
PICTO4.png

TRAUMA THERAPIE

Wanneer je geconfronteerd wordt met trauma, is jouw basisveiligheid geschonden.

Onze trauma-therapeuten zijn elk gespecialiseerd in een onderbouwde traumatechniek.

D.m.v. bilaterale stimulatie via EMDR gaan we de negatieve connotatie die op het gebeuren is ingeprent (ik ben waardeloos, ik ben machteloos, ik ben schuldig,…) corrigeren zodanig dat de impact van het gebeuren niet meer een blijvend gevolg heeft in het heden.

 

D.m.v. een lichaamsgerichte benadering via  Somatic Experiencing, waarbij de focus ligt op de impact van het trauma op het zenuwstelsel, zodanig dat de opgeslagen 'freeze' energie opnieuw kan stromen. 

Gespecialiseerde therapeuten:

PICTO5.png

OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

Bij problemen staren we ons wel eens blind op de zaken die juist niet of minder goed gaan en zitten we daardoor ...nog meer vast. Maar hoe geraak je dan vooruit?

 

De oplossingsgerichte therapie nodigt jou uit om in de ruimte van de mogelijkheden te stappen, het blikveld te verruimen en een écht verschil te maken.

Kenmerkend voor deze aanpak is het vertalen van problemen in wensen, het verkennen van je gewenste toekomst en het voortbouwen op wat reeds al voor jou werkte d.m.v. kleine en effectieve stappen. 

 

Oplossingsgericht werken creëert meer drive, goesting en (zelf)vertrouwen

Gespecialiseerde therapeuten:

picto2.png

KOPPELTHERAPIE

 

Wanneer koppels in therapie gaan, is er vaak sprake van een gevoel van gemis, gebrek aan vertrouwen of respect. Ook spanningen kunnen een relatie het heel moeilijk maken. 

Onze therapeuten gaan met jou kijken naar mogelijke communicatieproblemen, structurele waarden en normen die op dit moment niet gezien/gewaardeerd worden door de ander, om zo samen weer één geheel te kunnen vormen. 

Door in contact te gaan met elkaar, kom je opnieuw tot inzichten en wordt de blik op de relatie weer neutraler. 

​​

Gespecialiseerde therapeuten:

picto3.png

ADEMHALINGS -EN RELAXATIETHERAPIE

Wanneer we te weinig bewust zijn van ons lichaam, dooft de kracht van ons hoofd uit.

 

Door opnieuw bewust te leren ademen, tijd te durven nemen om te zakken in ons lichaam, creëren we een stabielere levenshouding waardoor we meer veerkracht opbouwen om de stress van het leven aan te kunnen.

Gespecialiseerde therapeuten:

PICTO4.png

BURN-OUT EN 

STRESSPREVENTIE

Wanneer we geconfronteerd worden met een te hoge (werk)druk, ontstaan er allerlei symptomen en klachten die een immense impact hebben op ons dagelijks functioneren. 

D.m.v. doelgerichte handelingen, bewust nadenken over patronen, bekijken we hoe we nieuwe patronen kunnen creëren in het leven waardoor we er burn-out herstel kan ontstaan en preventief kan gehandeld worden naar toekomstige stresssituaties.  

Gespecialiseerde therapeuten:

picto1.png

LICHAAMSGERICHTE

THERAPIE

Soms schieten woorden tekort en spreekt het lichaam letterlijk om hulp.

 

Vermoeidheidsklachten, stresssymptomen en psychosomatische klachten kunnen een hele zware impact hebben op ons emotioneel welzijn en ons functioneren. 

D.m.v. lichaams- en ervaringsgerichte therapie gaan we met doelgerichte oefeningen aan de slag met het 'hier en nu' om zo het vertrouwen en de veerkracht opnieuw op te bouwen. 

Gespecialiseerde therapeuten:

PICTO4.png

SPANNING EN AGRESSIE

Wanneer we het gevoel hebben dat ons onrecht is aangedaan, kunnen we heel wat agressie in onszelf opstapelen. 

Doordat kwaadheid als emotie heel vaak als negatief wordt beschouwd, duwen we deze nog sterker weg, waardoor ontploffingen nog heviger worden. 

Kwaadheid is op zich een emotie die aanwezig mag zijn, maar die net zoals andere emoties kan en mag gereguleerd worden. 

D.m.v. aanwezige aandacht en concrete tools leer je omgaan met conflictueuze situaties en spanningen in jezelf. 

Gespecialiseerde therapeuten:

PICTO5.png

LOOPBAANBEGELEIDING

Werken behelst een heel groot deel van ons leven, bepaalt een heel groot stuk onze identiteit. Maar wat als we merken dat onze job ons niet meer de voldoening geeft die we zoeken? Heel vaak blijven we (te) lang op een plaats vanuit onzekerheid, een vals gevoel van veiligheid. 

Of sta je nog aan het begin van jouw loopbaan carrière en weet je nog niet waar jouw kwaliteiten liggen? 

Met loopbaanbegeleiding kijken we naar kwaliteiten vanuit een holistische visie en geven wij jou de nodige tools om het leven te leiden zoals jij het wil. 

Gespecialiseerde therapeuten:

picto2.png

PRE - EN POSTNATALE BEGELEIDING

Tijdens een zwangerschap en na een geboorte verandert jouw hele leven. Waarden en normen die je voorheen heel hoog in het vaandel droeg, worden nu in vraag gesteld.

Je lichaam is veranderd, je sociaal netwerk staat even op een lager pitje, je twijfelt aan jezelf. Je hebt het gevoel dat je niet kan connecteren met je baby.

 

Je laten begeleiden doorheen je zwangerschap en/ of het moederschap zorgt voor een betere band tussen jou en jouw kind.

Gespecialiseerde therapeuten:

Therapie volwassenen
bottom of page