top of page

Jungiaans analytische therapie

Wat betekent Jungiaans ?
 

Deze therapievorm is gebaseerd op het gedachtengoed van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung, (1875-1961).

Hij hoorde tot de pioniers van de psychotherapie. Hij was het die onze taal verrijkte met begrippen als: vader- en moedercomplex, extravert en introvert, archetypen, collectief onbewuste, individuatie, anima en animus, synchroniciteit – en meer.

Jung noemde zijn methode analytische psychologie.

De huidige analytische therapie combineert inzichten uit verschillende scholen die voortgebouwd hebben op het gedachtegoed van Jung.

 

Belangrijke uitgangspunten van de analytische therapie zijn:

• Elk mens streeft er (onbewust) naar die persoon te worden die hij werkelijk is en datgene te doen wat hij werkelijk wil en bij hem past

• Elk mens is uniek en heeft een unieke innerlijke beleving en betekenisgeving

• Binnen elk mens spelen zich onbewuste processen af die zijn of haar gedachten, gedrag en de beleving beïnvloeden

• Zo binnen, zo buiten. De beleving van de buitenwereld is een spiegeling van wat in onze binnenwereld leef

Wat is Analytische Therapie ?

 

In deze therapie gaat het om het vinden en verbinden van je bewuste en niet-bewuste gedachten, gevoelens en impulsen.

Analytische therapie helpt je je innerlijke verdeeldheid (waarbij je onbewuste iets anders voelt, vindt en wil dan je bewuste deel), innerlijke conflicten op te heffen.

Bewustzijn, het onbewuste en klachten

Wat je bewust voelt, denkt, wilt en doet is gemakkelijk te bespreken.

Je weet dat, beseft het, het is bewust, je hebt er inzicht in.

Maar wat onder de bewustwordingsdrempel blijft, kan per definitie niet direct geweten worden.

Je bent je daarvan immers niet bewust.

Onbewuste drijfveren kunnen er de oorzaak van zijn, dat je dingen voelt, denkt en doet die je helemaal niet wilt voelen, denken en doen.

Je wordt geleid door stemmingen waarvan je niet begrijpt waar die vandaan komen.

 

Samen onderzoeken we wat je doet, wat je wilt, wat je denkt en wat je voelt. 

• Je bestudeert je bewuste en onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden.

-• Je analyseert de wijze waarop die elkaar onderling beïnvloeden.

 

Samen ontdekken we hoe de verschillen tussen je bewuste en onbewuste verband houden met jouw klacht(en).

 

In een analyse gaat de aandacht vooral uit naar de inhoud van uw onbewuste, omdat is aangetoond dat menselijk gedrag voor meer dan 90% wordt aangestuurd vanuit dat onbewuste.

In het ideale geval werken bewustzijn en het onbewuste goed samen. Wanneer deze samenwerking verstoord is gaat het onbewuste aan het roer staan.

Dit uit zich in klachten en/of problemen.

Goedbedoelde adviezen van familie en vrienden helpen meestal niet en er komt van je vaste voornemens om het ‘voortaan heel anders te doen’ maar weinig terecht.

Als je een verstandig -en dus verstandelijkbesluit neemt dat niet overeenstemt met wat in jouw onbewuste leeft, dan draagt dat meestal niet bij tot je gevoel van welzijn. Hoe graag je ook zou willen dat dit wel zo was. 

Wat kan het resultaat zijn van een Jungiaans Analytische Therapie?

 

Innerlijke verdeeldheid wordt meer en meer eenheid, en de weg die tot die eenheid leidt noemde Jung ‘het individuatieproces’.

Het resultaat is dan niet een aan de eisen van de maatschappij aangepaste mens, maar een unieke mens, die handelt met verantwoordelijkheid voor zichzelf en de samenleving.

 

Diverse werkvormen

Gesprekstherapie, het werken met associaties en projectie, actieve imaginatie, droomanalyse en creatieve uitingsvormen- zoals tekenen, schilderen, werken met klei, en ook Somatic Experiencing… worden aangereikt.

Voor wie?

Jungiaanse Analystische Therapie is er voor veel psychische problemen een behandeling.

Ze is er voor adolescenten en volwassenen die last hebben van terugkerende psychische klachten, gebrek aan levensvreugde, onzeker zelfbeeld, makkelijker met veranderingen willen omgaan, problemen in de relationele sfeer, stemmingsklachten, depressiviteit, angst, schuldgevoelens, piekeren, dwangmatigheid, stressgevoeligheid, burn-out, hoogsensitiviteit,...

Ook bij zingevingsvragen, trauma en rouw is deze therapievorm aangewezen

 

Voorbeelden

• Je wilt een relatie, maar als je onbewust bang bent dat je daarmee jouw vrijheid zal kwijt raken, dan zult je geen geschikte partner vinden.

• Je weet dat roken/snoepen/drinken/te veel eten...slecht is voor jouw gezondheid, maar als je onbewuste die middelen gebruikt om gevoelens van angst, woede of verdriet te dempen, dan verandert jouw bewuste weten maar heel weinig aan uw gedrag.

Analytische therapie brengt dit soort onbewuste gevoelens en gedachten naar de oppervlakte, waar het door het bewuste kan worden onderzocht. ‘Moet ik afstand houden om me vrij te voelen of kan ik me ook vrij voelen in mijn relatie?’ ‘Helpt dat roken echt tegen mijn faalangst, of kan ik er iets anders aan doen, zodat ik de sigaret niet meer nodig heb?’

 

Voor wie is deze therapievorm niet geschikt ?

Bij zware verslavingsproblematiek en acute psychotische stoornissen dienen we de cliënt door te verwijzen naar gespecialiseerde centra. In een latere fase, na opname of behandeling kunnen deze cliënten wel verder geholpen worden in hun genezingsproces met Jungiaanse Analytische Therapie

boom wortels.jpg

Gespecialiseerde therapeuten:

Mieke Danschutter

bottom of page