top of page

Therapie voor volwassenen

Therapie kin
PICTO4.png

TRAUMA THERAPIE

Wanneer je geconfronteerd wordt met trauma, is jouw basisveiligheid geschonden.

Onze trauma-therapeuten zijn elk gespecialiseerd in een onderbouwde traumatechniek.

D.m.v. bilaterale stimulatie via EMDR gaan we de negatieve connotatie die op het gebeuren is ingeprent (ik ben waardeloos, ik ben machteloos, ik ben schuldig,…) corrigeren zodanig dat de impact van het gebeuren niet meer een blijvend gevolg heeft in het heden.

 

D.m.v. een lichaamsgerichte benadering via  Somatic Experiencing, waarbij de focus ligt op de impact van het trauma op het zenuwstelsel, gaan we aan de slag met oefeningen zodanig dat de  'freeze' energie opnieuw kan stromen. 

Gespecialiseerde therapeuten:

PICTO5.png

GESPREKSTHERAPIE

Op eender welk moment in je leven kan je vastlopen. Wanneer je samen met iemand kan stilstaan bij verliezen, angsten, depressieve klachten of existentiële vragen, kan er meer duidelijkheid en nieuwe zingeving komen. 

 

Gesprekstherapie nodigt jou uit om in veiligheid gevoelige thema's te gaan aanpakken, aanvaarden of verwerken.  

Door in gesprek en verbinding te gaan met de ander, kom je stap voor stap tot heling. 

Gespecialiseerde therapeuten:

picto2.png

KOPPELTHERAPIE

 

Wanneer koppels in therapie gaan, is er vaak sprake van een gevoel van gemis, gebrek aan vertrouwen of respect. Ook spanningen kunnen een relatie het heel moeilijk maken. 

Onze therapeuten gaan met jou kijken naar mogelijke communicatieproblemen, structurele waarden en normen die op dit moment niet gezien/gewaardeerd worden door de ander, om zo samen weer één geheel te kunnen vormen. 

Door in contact te gaan met elkaar, kom je opnieuw tot inzichten en wordt de blik op de relatie weer neutraler. 

​​

Gespecialiseerde therapeuten:

picto3.png

ADEMHALINGS -EN RELAXATIETHERAPIE

Wanneer we te weinig bewust zijn van ons lichaam, dooft de kracht van ons hoofd uit.

 

Door opnieuw bewust te leren ademen, tijd te durven nemen om te zakken in ons lichaam, creëren we een stabielere levenshouding waardoor we meer veerkracht opbouwen om de stress van het leven aan te kunnen.

Gespecialiseerde therapeuten:

PICTO4.png

BURN-OUT EN 

STRESSPREVENTIE

Wanneer we geconfronteerd worden met een te hoge (werk)druk, ontstaan er allerlei symptomen en klachten die een immense impact hebben op ons dagelijks functioneren. 

D.m.v. doelgerichte handelingen, bewust nadenken over patronen, bekijken we hoe we nieuwe patronen kunnen creëren in het leven waardoor we er burn-out herstel kan ontstaan en preventief kan gehandeld worden naar toekomstige stresssituaties.  

Gespecialiseerde therapeuten:

picto1.png

LICHAAMSGERICHTE

THERAPIE

Soms schieten woorden tekort en spreekt het lichaam letterlijk om hulp.

 

Vermoeidheidsklachten, stresssymptomen en psychosomatische klachten kunnen een hele zware impact hebben op ons emotioneel welzijn en ons functioneren. 

D.m.v. lichaams- en ervaringsgerichte therapie gaan we met doelgerichte oefeningen aan de slag met het 'hier en nu' om zo het vertrouwen en de veerkracht opnieuw op te bouwen. 

Gespecialiseerde therapeuten:

PICTO4.png

EMOTIEREGULATIE

Hevige emoties kunnen het dagelijks leven gaan belemmeren. Heel intens verdriet, grote kwaadheid,... kunnen er soms voor zorgen dat we impulsieve daden stellen of net tot een complete impassse komen. 

Dankzij emotieregulatie krijg je inzicht in het hoe en waarom deze emoties de kop opsteken en leer je concrete tools om deze emoties te beheersen en op een correcte manier te uiten. 

Gespecialiseerde therapeuten:

PICTO5.png

LOOPBAANBEGELEIDING

Werken behelst een heel groot deel van ons leven, bepaalt een heel groot stuk onze identiteit. Maar wat als we merken dat onze job ons niet meer de voldoening geeft die we zoeken? Heel vaak blijven we (te) lang op een plaats vanuit onzekerheid, een vals gevoel van veiligheid. 

Of sta je nog aan het begin van jouw loopbaan carrière en weet je nog niet waar jouw kwaliteiten liggen? 

Met loopbaanbegeleiding kijken we naar kwaliteiten vanuit een holistische visie en geven wij jou de nodige tools om het leven te leiden zoals jij het wil. 

Gespecialiseerde coaches:

picto2.png

PRE - EN POSTNATALE BEGELEIDING

Tijdens een zwangerschap en na een geboorte verandert jouw hele leven. Waarden en normen die je voorheen heel hoog in het vaandel droeg, worden nu in vraag gesteld.

Je lichaam is veranderd, je sociaal netwerk staat even op een lager pitje, je twijfelt aan jezelf. Je hebt het gevoel dat je niet kan connecteren met je baby.

 

Je laten begeleiden doorheen je zwangerschap en/ of het moederschap zorgt voor een betere band tussen jou en jouw kind.

Gespecialiseerde therapeuten:

picto3.png

OPVOEDKUNDIGE ONDERSTEUNING VOOR OUDERS

It takes a village to raise a child.

Geregeld worden we geconfronteerd met nieuwe en onverwachtse situaties binnen een gezinscontext. 

Hoe dien je hier als ouder adequaat op te reageren? 

Hoe ga je om met jouw eigen emoties als ouder, en hoe blijven jullie als koppel op eenzelfde lijn staan? 

Hoe moet het verder wanneer jullie beslissen om uit elkaar te gaan, en er blijvende conflicten bestaan?  

Met deze ondersteuning gaan we op een concrete manier aan de slag om harmonie binnen het (nieuwe) gezin te creëren. 

Gespecialiseerde therapeuten:

PICTO4.png

JUNGIAANS

ANALYTISCHE THERAPIE

Wanneer je merkt dat je steeds dezelfde destructieve handelingen of negatieve gedachten hebt, kan analytische therapie jou een antwoord bieden. 

In deze therapie gaat het om het vinden en verbinden van je bewuste en niet-bewuste gedachten, gevoelens en impulsen.

Analytische therapie helpt je je innerlijke verdeeldheid (waarbij je onbewuste iets anders voelt, vindt en wil dan je bewuste deel), innerlijke conflicten op te heffen.

Gespecialiseerde therapeuten:

picto2.png

BEMIDDELING

FAMILIEZAKEN

Wanneer het woord 'scheiding' of 'conflict' valt, associëren we dit vaak met een strijd voor de rechtbank die veel tijd, energie en geld vraagt. 

Vaak willen mensen graag zelf tot duurzame oplossingen komen, op hun maat geschreven, rekening houdende met hun persoonlijke belangen én eventueel die van hun kinderen.

Bij bemiddeling vertrekken we vanuit een vertrouwelijk kader om (opnieuw) het gesprek op gang te brengen om tot een constructieve oplossing te komen.  

Gespecialiseerde bemiddelaar:

PICTO4.png

DIALECTISCHE

GEDRAGSTHERAPIE

Het DGT kader wordt voornamelijk gebruikt ter ondersteuning van emotieregulatiestoornissen en bestaat uit 2 luiken namelijk individuele coachingsgesprekken en vaardigheidstrainingen waarin jij de tools aangeleerd krijgt adhv psycho-educatie en oefeningen. Samen met jouw DGT-coach behandel je beide luiken in jouw traject.

 

Het DGT kader biedt concrete tools en ondersteuning die jou aangeleerd worden in 4 modules: mindfulnessvaardigheden, emotieregulatievaardigheden, intermenselijke-effectiviteitsvaardigheden en crisisvaardigheden.  Allemaal met de bedoeling jou te ondersteunen in jouw kwetsbaarheid met emotieregulatie.

 

Gespecialiseerde therapeut:

PICTO5.png

NEURODIVERSITEIT

Vaak gaat men ervan uit dat er zoiets bestaat als hét standaardbrein. Op school, op het werk, onder vrienden, in de sportclub, …

Alles wordt ingericht voor dat brein dat als neurotypisch, de norm, wordt beschouwd.

Velen onder ons passen dan ook niet (volledig) in de norm en wijken er in meer of mindere mate van af.

Soms komt er een diagnose, maar je hoeft niet getest te zijn op hoogbegaafdheid, AD(H)D, dyslexie of andere om je te herkennen in enkele eigenschappen ervan.

Echter, door zo vaak de norm te zien in je omgeving, voel je je misschien wel anders, blijf je misschien proberen om te voldoen, denk je misschien dat je niet goed genoeg bent, …

Vroeg of laat kunnen dergelijke gedachten ervoor zorgen dat er existentiële vragen komen, dat er nood is aan verandering, of dat je vastloopt in het leven.

Onze therapeuten gaan met jou aan de slag om meer inzicht te krijgen in wie jij bent, begrip te krijgen van wat jou ‘anders’ maakt, te gaan erkennen welke van jouw unieke kwaliteiten net een meerwaarde zijn en hoe je ze kan gaan gebruiken in het dagelijkse leven.

Gespecialiseerde coach: 

picto2.png

INNERLIJKE KIND

THERAPIE

Wanneer we ons niet bewust zijn van de deeltjes die aandacht nodig hebben of we hebben onverwerkte jeugdtrauma's en/of gevoelens, dan ontwikkelen we kwetsbaarheden zoals angst, depressie, burn-out,... Of dan krijgen we het gevoel vast te zitten in bepaalde patronen.

 

Aan de slag gaan met jouw innerlijk kind kan jou helpen inzicht krijgen in die stukken van jezelf die aandacht nodig hebben. Jouw innerlijke kind is het deel van jou dat overal iets over te zeggen heeft. Zij/hij heeft altijd een mening of een gevoel bij een situatie, vaak gekleurd door jouw kindertijd of onverwerkte trauma’s. Haar/zijn reacties willen ons iets duidelijk maken over wat er binnenin bij jou speelt. Door met jouw innerlijk kind aan de slag te gaan leer je patronen (h)erkennen en doorbreken, leer je met compassie naar jezelf kijken en werken we aan jouw weerbaarheid, veerkracht en mentale gezondheid.

Gespecialiseerde therapeut: 

picto3.png

BODYWORK ORIENTED EXPERIENCING

TRAUMA-THERAPIE

Bodwyork is een vorm van therapie die zich richt op het behandelen van trauma en emotionele pijn door middel van het lichaam.

Het omvat verschillende therapeutische benaderingen en technieken die gericht zijn op het herstellen van evenwicht in het lichaam en het bevorderen van genezing op fysiek, emotioneel en mentaal niveau.

Er wordt gewerkt d.m.v. accupressuur en sensorische gewaarwording om zo veiligheid en vertrouwen in het lichaam te ervaren. 

Door erkenning te geven aan het lichaam creëren we integratie binnenin het lichaam om zo het zenuwstelsel weer in balans te krijgen. 

Gespecialiseerde therapeuten:

PICTO4.png

SYSTEMISCH WERKEN

Onze gedachten en patronen vinden heel vaak een oorsprong in ons gezin van herkomst.

Door hier meer inzicht in te verwerven, kunnen we duidelijker plaatsen wat onze 'taak' is, en welke zaken we kunnen loslaten. 

D.m.v. individuele opstellingen krijg je meer inzicht in jouw familiepatroon en creëer je harmonie in jouw eigen leven. 

Gespecialiseerde therapeuten:

picto2.png

THERAPEUTISCH

BOKSEN

Therapeutisch boksen is effectief, bevrijdend en zeldzaam.

D.m.v. therapeutisch boksen gaan we aan de slag met emoties zoals boosheid, hanteren van grenzen en verdriet. 

Ook kunnen we gaan opruimen wat vast zit. 

Door op een therapeutische manier te gaan boksen kunnen we in ons fysieke voelen ons mentaal welbevinden leggen.

Door fysiek aan de slag te gaan, krijg je meer inzicht in patronen en creëer je nieuwe patronen in jouw handelen en gedachten.  

Gespecialiseerde therapeuten:

bottom of page