top of page

Therapie voor kinderen

Therapie kin
PICTO4.png

EMDR

EMDR is een doeltreffende en kortdurende therapie die wordt ingezet bij verwerking van traumatische gebeurtenissen.

Dit kan gaan over enkelvoudige gebeurtenissen (een auto-ongeval, een overlijden van een familielid,…) of chronische gebeurtenissen (pesterijen, gevolgen van een scheiding, misbruik,…).

Het voordeel aan EMDR is dat het kind niet in detail hoeft te vertellen wat er gebeurt is, maar dat we m.b.v. bilaterale stimulatie de impact die het heeft op het denken en voelen van het kind gaan corrigeren.

Gespecialiseerde therapeuten:

bows.png

SPELTHERAPIE

‘Al spelende leren’. Kinderen hebben nog niet voldoende de aandachtsspanne om een uur met jou in contact te gaan om de worstelingen te bespreken.

 

Vanuit een spelmethodiek gaan we kijken waar het schoentje wringt en hoe we op een constructieve manier kunnen omgaan met onszelf, de ander en de omgeving.

Gespecialiseerde therapeuten:

  • Anne-Marie Danschutter

PICTO5.png

CREATIEVE THERAPIE

Kinderen verwerken zaken anders dan volwassenen.

Heel vaak zegt men tegen kinderen: ‘je moet er over praten’, maar wat als je de woorden nog niet kent of er geen woorden voor hebt?

 

D.m.v. tekentechnieken en andere creatieve werkvormen gaan we emoties gaan exploreren en geven we op die manier betekenis aan hetgeen er op dit moment speelt in het leven van het kind.

Gespecialiseerde therapeuten:

picto2.png

BABYOBSERVATIE

Geboorte - 2 jaar

 

Soms lopen zwangerschappen en geboortes niet helemaal zoals gewenst. Verschillende zorgen, voor tijdens of na de zwangerschap, kunnen ons bezig houden. Na de geboorte lijken baby’s soms ontroostbaar of moeilijk rust te vinden. Soms huilen ze te lang of schrikken ze van de kleinste dingen. Een enorme variatie aan tekens kan aantonen dat een baby zijn weg niet onmiddellijk vindt.

 

Tijdens een babyobservatie zal de therapeut in gesprek gaan met de ouders en baby. Samen met de ouders wordt gekeken wat de baby juist probeert te vertellen en wat er nu niet lukt.

 

Elk traject is specifiek aan het gezin en kan bijgevolg een iets andere vorm krijgen.

Gespecialiseerde therapeuten:

picto3.png

BELEVINGSONDERZOEK

Een eerste kennismaking met het kind waarbij we een beeld krijgen van het emotionele en relationele functioneren van het kind, de innerlijke belevingen van het kind.

D.m.v. projectieve testen: een verhaal, een tekening,... maken we een 1ste hypothese die we in een vervolggesprek met de zorgfiguren uitvoerig bespreken. 

Van daaruit kan dan gepaste therapie voorgesteld worden. 

Gespecialiseerde therapeuten:

  • Anne-Marie Danschutter

picto1.png

DIAGNOSTIEK

D.m.v. gestandaardiseerde testen, kunnen we een eerste indicatie geven naar ontwikkelingsstoornissen, executieve functies en emotieregulatie. 

Wanneer er meer duidelijkheid is rond de ontwikkeling van uw kind, kan aangepaste hulp/ therapie opgestart worden.  

U kan bij ons terecht voor testing voor: 

- ADHD

- autismespectrumstoornis

- traumasymptomen

Gespecialiseerde therapeuten:

PICTO4.png

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Bij problemen staren we ons wel eens blind op de zaken die juist niet of minder goed gaan en zitten we daardoor ...nog meer vast. Maar hoe geraak je dan vooruit?

 

Bij cognitieve gedragstherapie gaan we denkfouten opsporen en corrigeren, zodanig dat we niet-helpend gedrag kunnen afleren, en nieuw, gezonder gedrag kunnen aanleren. 

Gespecialiseerde therapeuten:

bows.png

GEZINSTHERAPIE

Bij gezinstherapie kijken we naar het volledige plaatje, wordt iedereen binnen het gezin uitgenodigd om samen te kijken naar hetgeen er op dit moment wat moeilijker loopt. 

 

Door samen op zoek te gaan naar de verlangens en de behoeften van ieder gezinslid, creëren we openheid naar communicatie en haalbare oplossingen, zodanig dat er harmonie in het gezin mag komen. 

Gespecialiseerde therapeuten:

PICTO5.png

ROUW & VERLIES

Kinderen kunnen al van jongs af aan geconfronteerd worden met verlieservaringen.

Door een scheiding, een verlies van een (groot)ouder, of door 'kleinere' gebeurtenissen, zoals bv. pestgedrag.

Doordat een kind vaak nog niet talig genoeg is om zijn emoties een plaats te kunnen geven, gaan we d.m.v. verschillende kunstzinnige technieken aan de slag om dit een plek te geven. Zo leert een kind zaken beter te begrijpen en kan hij beter in zijn kracht staan. 

Gespecialiseerde therapeuten:

bottom of page